Vytvořte fakturu

SPEKTRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.09.2016
Basic information
Obchodní název SPEKTRA
Stav Zničeno
IČO 17322529
TIN 2020328013
DIČ SK2020328013
Datum vytvoření 17 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPEKTRA
Podunajská 25
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 178 252 €
Zisk -2 841 €
Kapitál 73 146 €
Vlastní kapitál -57 171 €
Kontaktní informace
Email spektra@spektra.sk
webové stránky http://www.spektra.sk
Telefon(y) +421245523335
Fax(y) 0245523335
Date of updating data: 19.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 345
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 345
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 345
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,487
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,040
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 467
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 573
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,446
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,446
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,446
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,001
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,712
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 289
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 160
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,694
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -84,157
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -84,157
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,841
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,686
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,749
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,749
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 75,358
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,558
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,558
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,798
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,010
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,017
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,017
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,562
Date of updating data: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 177,391
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 178,252
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 87,177
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 90,214
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 861
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,329
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 61,194
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,200
D. Služby (účtová skupina 51) 34,056
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,316
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,265
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,644
4. Sociální náklady (527, 528) 1,407
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 367
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,042
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,042
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,923
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,941
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,805
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,990
2. Ostatní náklady (562A) 2,990
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,815
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,804
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,841
Date of updating data: 19.09.2016
Date of updating data: 19.09.2016
 • IČO :17322529 TIN: 2020328013 DIČ: SK2020328013
 • Sídlo: SPEKTRA, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SPEKTRA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   24.07.2009Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   17.10.1991Nové obchodné meno:
   SPEKTRA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným