Vytvořte fakturu

MATCHBALL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2015
Basic information
Obchodní název MATCHBALL
IČO 17322669
TIN 2020351124
DIČ SK2020351124
Datum vytvoření 15 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATCHBALL
Lazaretská 31
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 92 728 €
Zisk -2 890 €
Kapitál 597 118 €
Vlastní kapitál 540 245 €
Kontaktní informace
Email matchball@mail.t-com.sk
webové stránky http://web.stonline.sk/matchball/
Telefon(y) +421263837527
Mobile(y) +421903406327, +421903406315
Date of updating data: 29.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 565,777
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 565,777
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,718
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,024
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 425
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,601
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 574,495
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 537,355
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 507,869
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 507,869
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,979
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,037
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,360
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,890
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,140
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,904
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,771
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,345
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,366
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,090
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,970
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 465
Date of updating data: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 92,728
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,271
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 68,290
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,167
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 94,431
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9,161
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,841
C. Služby (účtová skupina 51) 13,829
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 46,373
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,864
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,457
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,906
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,703
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,730
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 228
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 228
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -227
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,930
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,890
Date of updating data: 29.12.2015
Date of updating data: 29.12.2015