Vytvořte fakturu

SIKARD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIKARD
IČO 17322961
TIN 2020325065
DIČ SK2020325065
Datum vytvoření 10 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIKARD
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 387 €
Zisk 2 276 €
Kapitál 41 944 €
Vlastní kapitál -57 647 €
Kontaktní informace
Email sikard@sikard.sk
Telefon(y) 0243294663, 0243420627, 0243634317, 0903767066
Mobile(y) 0911797929, 0903767066
Fax(y) 0243420627
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,586
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,586
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,291
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,208
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,636
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,697
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -125
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,794
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,371
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,565
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -66,852
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,276
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,165
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 648
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 105,517
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,115
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,658
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,307
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 83,437
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 73,387
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 72,597
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 67,113
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,906
C. Služby (účtová skupina 51) 48,267
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,008
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,233
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,596
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,274
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,424
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,038
M. Úrokové náklady (562) 836
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,202
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,038
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,236
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,276
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322961 TIN: 2020325065 DIČ: SK2020325065
 • Sídlo: SIKARD, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01 29.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Marína Matulová 5 844 € (88%) Višňová 7175/7A Bratislava 831 01
  PhDr. Etela Spišková 796 € (12%) Hlavná 2569/39 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Akad. arch. Fedor Spiška Hlavná 2569/39 Bratislava
   14.10.2010Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie tlačovín a publikácií
   Noví spoločníci:
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 2569/39 Bratislava
   Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01
   Akad. arch. Fedor Spiška Hlavná 2569/39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   13.10.2010Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   21.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   20.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   29.11.1995Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Akad.arch. Fedor Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová - zástupca riaditeľa Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   01.06.1993Nové obchodné meno:
   SIKARD spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   urbanistické, interierové, grafické a dizajnérske práce
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské služby v oblasti investičnej a inžinierskej činnosti
   výstavníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová - zástupca riaditeľa Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   31.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SIKARD-OK spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom činnosti spoločnosti budú práce v oblasti:
   bytovej, občianskej a účelovej výstavby
   urbanistickej
   interiérovej
   dezignerskej
   inžinierskej
   sprostredkovateľskej
   poradenskej
   obchodnej /VO, ZO/
   výstavníckej
   grafickej a iné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   SIKARD-OK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predmetom činnosti spoločnosti budú práce v oblasti:
   bytovej, občianskej a účelovej výstavby
   urbanistickej
   interiérovej
   dezignerskej
   inžinierskej
   sprostredkovateľskej
   poradenskej
   obchodnej /VO, ZO/
   výstavníckej
   grafickej a iné
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Akad.arch. Fedor Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia