Vytvořte fakturu

FIMM Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FIMM Consult
IČO 17322987
TIN 2020299699
DIČ SK2020299699
Datum vytvoření 06 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIMM Consult
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 219 €
Zisk -26 247 €
Vlastní kapitál 120 476 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263452278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,957
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -747
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -747
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -747
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,702
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,211
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,211
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,211
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,491
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,698
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 793
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,957
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,362
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,582
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,173
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,591
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,247
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,809
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,809
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,210
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,140
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,140
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,787
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 138
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) -189
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,666
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 300
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,219
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,219
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,957
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,100
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,854
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,308
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,098
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,033
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,975
D. Služby (účtová skupina 51) 21,517
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,645
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,630
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,741
4. Sociální náklady (527, 528) 274
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 183
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 718
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 718
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,928
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,879
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,468
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 369
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 368
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,247
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322987 TIN: 2020299699 DIČ: SK2020299699
 • Sídlo: FIMM Consult, Zadunajská cesta 8, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10 04.09.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karol Biermann 3 319 € (50%) Bratislava 831 01
  Janka Biermannová 3 319 € (50%) Bratislava-Rusovce 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.09.2012Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 8 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Janka Biermannová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
   03.09.2012Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
   10.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Pekná vyhliadka 11550/1 Bratislava 831 01
   Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
   09.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   18.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
   21.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.07.1994Zrušeny spoločníci:
   THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
   10.11.1993Noví spoločníci:
   THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   09.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   09.04.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
   JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
   08.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.09.1991Nové obchodné meno:
   FIMM Consult, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné spoločnosti
   poradenská činnosť pri výkone zahraničnoobchodnej činnosti
   nákup, predaj, opravy a spravovanie nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodných kontaktov v tuzemsku i v zahraničí
   zastupovanie fyzických i právnických osôb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
   vykonávanie leasingových operácii a iných finančných operácii
   nákup a predaj tovarov všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia