Vytvořte fakturu

MEDACL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDACL
IČO 17323045
TIN 2020318564
DIČ SK2020318564
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDACL
Zátišie 23
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 900 889 €
Zisk -74 787 €
Kapitál 486 332 €
Vlastní kapitál -30 019 €
Kontaktní informace
Email medacl@medacl.sk
webové stránky http://www.medacl.sk
Telefon(y) +421244458028
Fax(y) 0244458026
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 510,745
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 103,425
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 103,425
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 102,064
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 647
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 714
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 405,049
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,610
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,610
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 384,942
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 278,127
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,127
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 105,761
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,054
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,497
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,348
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,149
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,271
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,271
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 510,745
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,088
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 138,894
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,355
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,425
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -233,780
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,787
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,657
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,466
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,466
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 338,755
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 301,761
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301,761
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,705
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,831
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,538
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,920
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,902
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,902
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 116,534
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 891,139
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 900,889
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 891,139
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 962,899
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 383,444
D. Služby (účtová skupina 51) 355,108
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 208,865
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 153,908
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,507
4. Sociální náklady (527, 528) 3,450
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,700
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,163
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,163
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,619
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -62,010
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,587
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,898
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,834
2. Ostatní náklady (562A) 7,834
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,062
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,897
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,907
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -74,787
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323045 TIN: 2020318564 DIČ: SK2020318564
 • Sídlo: MEDACL, Zátišie 23, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04 07.10.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Angst 6 672 € (100%) Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.12.2010Nové sidlo:
   Zátišie 23 Bratislava 831 03
   15.12.2010Zrušené sidlo:
   Hattalova 6 Bratislava 831 03
   17.08.2009Zrušeny spoločníci:
   HORNEX, a.s. Agátová 1 Bratislava 841 01
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Hornáček - konateľ Javorinská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Daniel Kucej - konateľ Kľukatá 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Milan Siklenka - konateľ Znievska 26 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 11.05.2006
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   HORNEX, a.s. Agátová 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.10.1991
   Oto Hornáček - konateľ Javorinská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Daniel Kucej - konateľ Kľukatá 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Milan Siklenka - konateľ Znievska 26 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 11.05.2006
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   04.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   03.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   17.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   04.08.2000Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   13.07.1998Nové sidlo:
   Hattalova 6 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   12.07.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   08.10.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   28.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   27.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Iveta Lešická L. Svobodu 5 Piešťany
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Brigita Popovičová Röntgenová 14 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   05.09.1994Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   04.09.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava
   12.01.1994Nové predmety činnosti:
   montáž, zriaďovanie, oprava a údržba motorových vozidiel, vrátane opráv karosérií
   prevádzkovanie umyvárne automobilov
   30.03.1993Nové predmety činnosti:
   inžiniering v strojárstve a stavebníctve
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Brigita Popovičová Röntgenová 14 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   29.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. zabezpečovanie inžinieringu, projektovania prieskumu trhu a poradenské služby v oblasti vybavenia zdravotníckych stavieb technologickým zariadením
   2. zabezpečovanie projektovania a dodávok merania a regulácie
   3. zabezpečovanie projektovania, dodávok a montáží vzduchotechnických zariadení
   4. zabezpečovanie výroby a spracovania strojárskych výrobkov z kovového a nekovového materiálu
   5. zabezpečovanie nákupu a predaja zdravotníckej techniky a iného priemyselného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   6. zabezpečovanie organizovania výroby a predaja obchodného tovaru /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   7. zabezpečovanie, vykonávanie, sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   8. zahranično-obchodná činnosť v oblastiach pod bodmi 1 až 7
   9. kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   10.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenskej činnosti a technického servisu - prevádzkovanie konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem - tlače obchodno-technickej dokumentácie
   11.dovoz vecí podľa prílohy č. 1
   12.vývoz vecí podľa prílohy č. 2
   13.sprostredkovateľská služba vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2
   14.sprostredkovanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a s tým súvisiace činnosti a to aj v prípade, že jedno alebo obe miesta sú mimo územia ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Svätoplukova 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Brigita Kubrická Fedinova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Žukovova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   MEDACL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. zabezpečovanie inžinieringu, projektovania prieskumu trhu a poradenské služby v oblasti vybavenia zdravotníckych stavieb technologickým zariadením
   2. zabezpečovanie projektovania a dodávok merania a regulácie
   3. zabezpečovanie projektovania, dodávok a montáží vzduchotechnických zariadení
   4. zabezpečovanie výroby a spracovania strojárskych výrobkov z kovového a nekovového materiálu
   5. zabezpečovanie nákupu a predaja zdravotníckej techniky a iného priemyselného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   6. zabezpečovanie organizovania výroby a predaja obchodného tovaru /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   7. zabezpečovanie, vykonávanie, sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   8. zahranično-obchodná činnosť v oblastiach pod bodmi 1 až 7
   9. kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   10.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenskej činnosti a technického servisu - prevádzkovanie konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem - tlače obchodno-technickej dokumentácie
   11.dovoz vecí podľa prílohy č. 1
   12.vývoz vecí podľa prílohy č. 2
   13.sprostredkovateľská služba vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2
   14.sprostredkovanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a s tým súvisiace činnosti a to aj v prípade, že jedno alebo obe miesta sú mimo územia ČSFR
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Svätoplukova 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Brigita Kubrická Fedinova 12 Bratislava
   Iveta Lešická L. Svobodu 5 Piešťany
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Žukovova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia