Vytvořte fakturu

MOSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MOSS
IČO 17323142
TIN 2020318630
DIČ SK2020318630
Datum vytvoření 17 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSS
Trenčianska 55
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 260 893 €
Zisk 12 572 €
Kapitál 83 526 €
Vlastní kapitál 3 019 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258243287
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,753
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 14,230
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 75,109
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,102
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,312
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 100,753
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,591
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 338
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,958
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,572
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,162
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,237
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 67,925
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,778
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,346
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,037
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,764
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 260,893
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 260,893
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 244,510
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,934
C. Služby (účtová skupina 51) 211,628
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,806
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 142
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,383
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,331
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 226
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 225
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -225
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,158
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,586
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,572
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323142 TIN: 2020318630 DIČ: SK2020318630
 • Sídlo: MOSS, Trenčianska 55, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava 29.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Sák 6 639 € (100%) Bukovčana 22 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2012Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   01.04.2007Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   31.03.2007Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   30.07.2004Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   29.07.2004Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 824 80
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   12.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   11.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   MUDr. Ondrej Szák Herlianska 16 Bratislava
   29.07.1993Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 824 80
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, Staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby/
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebnej výroby, stavebných a montážnych prác
   poradenská služba v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   28.07.1993Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby, stavebných a montážnych prác
   stavebné a montážne práce
   maloobchodný predaj a budovanie obchodnej siete
   zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania
   výrobná činnosť
   obchodná činnosť export a import tovarov všetkého druhu
   poradenská služba v oblasti obchodu
   sprostredkovacie služby v obchode
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1991Nové obchodné meno:
   MOSS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby, stavebných a montážnych prác
   stavebné a montážne práce
   maloobchodný predaj a budovanie obchodnej siete
   zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania
   výrobná činnosť
   obchodná činnosť export a import tovarov všetkého druhu
   poradenská služba v oblasti obchodu
   sprostredkovacie služby v obchode
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   MUDr. Ondrej Szák Herlianska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia