Vytvořte fakturu

MEEPS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEEPS
IČO 17323223
TIN 2020328024
DIČ SK2020328024
Datum vytvoření 03 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEEPS
Daxnerovo nám. 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 245 296 €
Zisk 5 220 €
Kapitál 134 700 €
Vlastní kapitál 90 949 €
Kontaktní informace
Email meeps@netax.sk
Telefon(y) 0243712205
Mobile(y) +421903430222, 0903430222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 128,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,093
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,093
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,093
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,916
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,326
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,326
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,930
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,302
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,302
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -372
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,660
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 360
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 31
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 31
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,170
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 83,647
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,647
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,220
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,244
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 566
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 566
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,678
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,058
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,058
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,907
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,154
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,559
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 626
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 244,396
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 245,296
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 244,395
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 901
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 238,388
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 175,368
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,109
D. Služby (účtová skupina 51) 10,689
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,697
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,711
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,808
4. Sociální náklady (527, 528) 178
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,445
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,908
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,229
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 381
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 381
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -380
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,528
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,308
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,308
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,220
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323223 TIN: 2020328024 DIČ: SK2020328024
 • Sídlo: MEEPS, Daxnerovo nám. 4, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07 16.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Melicher 6 639 € (100%) Tomanova 114 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2002Nové sidlo:
   Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.02.2002Zrušené sidlo:
   Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   16.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   15.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Melicher - zástupca riaditeľa Tomanova 114 Bratislava
   Peter Ujlaky - riaditeľ Nerudova 77 Bratislava
   15.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s potravinárskym, priemyselným tovarom a stavebninami
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Melicher - zástupca riaditeľa Tomanova 114 Bratislava
   Peter Ujlaky - riaditeľ Nerudova 77 Bratislava
   14.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno - sprostredkovateľské služby v oblasti potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru a stavebnín, - servis.
   Zahranično obchodná činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   MEEPS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno - sprostredkovateľské služby v oblasti potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru a stavebnín, - servis.
   Zahranično obchodná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia