Vytvořte fakturu

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
IČO 17323266
TIN 2020328035
DIČ SK2020328035
Datum vytvoření 23 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
Hrachová 34
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 530 454 €
Zisk 204 960 €
Kapitál 2 182 828 €
Vlastní kapitál 2 125 283 €
Kontaktní informace
Email listaren@orbispictus.sk
webové stránky http://www.orbispictus.sk
Telefon(y) +421248252210
Fax(y) 0248252230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,434,943
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 288,230
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,878
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,878
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 283,352
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 264,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,419
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,427
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,139,447
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 381,045
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,021
3. Výrobky (123) - /194/ 379,024
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,859
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,803
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,803
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,056
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,737,543
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,565,163
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 172,380
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,266
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,266
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,434,943
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,325,786
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,113,523
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,113,523
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,157
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,565
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,312
12. Odložený daňový závazek (481A) 253
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 94,592
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,342
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,342
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,903
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,683
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,471
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,165
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,487,093
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,530,454
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,485,551
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,543
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 38,575
V. Aktivace (účtová skupina 62) 214
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,571
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,261,644
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,185
D. Služby (účtová skupina 51) 898,606
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 299,722
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 220,019
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 73,446
4. Sociální náklady (527, 528) 6,257
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,091
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,658
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,658
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,382
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 268,810
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 594,092
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,773
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,773
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,758
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 265,052
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 60,092
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 60,092
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323266 TIN: 2020328035 DIČ: SK2020328035
 • Sídlo: ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, Hrachová 34, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Varga 201 Hokovce 23.12.1991
  Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42 26.10.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Madarás 3 253 € (49%) 188 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Igor Varga - VAMA 3 386 € (51%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce Vznik funkcie: 23.12.1991
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.10.2001
   21.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce
   29.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   28.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.2000Nové sidlo:
   Hrachová 34 Bratislava 821 05
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Hrachová 30 Bratislava 821 05
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Varga - VAMA Hrachova 30 Bratislava
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Madarás Sibírska 12 Bratislava
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Madarás Sibírska 12 Bratislava
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   17.10.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce
   16.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovanie obchodov
   poskytovanie managerských a konzultačných služieb, vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Orbis Pictus, nakladatelství Salvátorská 8 Praha Česká republika
   Vama, Priemyselná 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1992Nové sidlo:
   Hrachová 30 Bratislava 821 05
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovanie obchodov
   poskytovanie managerských a konzultačných služieb, vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Orbis Pictus, nakladatelství Salvátorská 8 Praha Česká republika
   Vama, Priemyselná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia