Vytvořte fakturu

HA-KL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HA-KL
IČO 17323525
TIN 2020352488
DIČ SK2020352488
Datum vytvoření 19 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HA-KL
Vajnorská 6
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 679 234 €
Zisk 30 933 €
Kapitál 969 060 €
Vlastní kapitál 719 337 €
Kontaktní informace
Email hakl@hakl.sk
Telefon(y) 0245944469
Mobile(y) 0902488835, 0910923196, 0911717191
Fax(y) 0245944029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,002,627
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 357,100
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 357,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 272,513
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 77,031
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,556
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 644,812
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 542,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 444,980
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 97,129
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,713
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,485
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,485
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,228
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,990
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34,639
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,351
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 715
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 715
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,002,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 750,270
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 712,034
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 939,610
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -227,576
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,933
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,357
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,536
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,536
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 250,821
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,307
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174,562
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,637
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,269
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,087
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 959
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 678,674
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 679,234
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,983
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 598,899
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,792
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 233
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 644,825
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,543
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 255,665
D. Služby (účtová skupina 51) 249,805
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 74,296
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,678
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,806
4. Sociální náklady (527, 528) 1,812
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54,792
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54,792
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,531
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,409
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,661
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 36
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 633
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 213
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -596
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,813
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,933
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323525 TIN: 2020352488 DIČ: SK2020352488
 • Sídlo: HA-KL, Vajnorská 6, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28 19.09.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Hakl 6 639 € (100%) Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 19.09.1991
   20.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   15.03.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 6 Ivanka pri Dunaji 900 28
   14.03.2002Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 10 Bratislava 851 05
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   13.02.1997Nové sidlo:
   Topoľčianska 10 Bratislava 851 05
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   nám. Hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   17.02.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, kompletáž elektrických prietokových ohrievačov vody
   predaj elektrických prietokových ohrievačov vody
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   16.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   obchodné služby v oblasti marketingu potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   dovoz do ČSFR a vývoz z ČSFR tovarov a služieb uvedených pod bodmi a/ a b/ v rozsahu oprávnení vzplývajúcich z platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   HA-KL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   obchodné služby v oblasti marketingu potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   dovoz do ČSFR a vývoz z ČSFR tovarov a služieb uvedených pod bodmi a/ a b/ v rozsahu oprávnení vzplývajúcich z platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia