Vytvořte fakturu

ITP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ITP
IČO 17323673
TIN 2020334965
DIČ SK2020334965
Datum vytvoření 10 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITP
Púchovská 16
83505
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 004 €
Zisk 569 €
Kapitál 45 217 €
Vlastní kapitál -24 756 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244871807, 0905539493
Mobile(y) 0905539493
Fax(y) 0244646231
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,661
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,661
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,233
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,906
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,718
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,146
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,567
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,687
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,510
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,510
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,242
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -42,668
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,229
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,254
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,333
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 50,921
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,152
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,700
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,134
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,935
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,004
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,004
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 30,347
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,842
C. Služby (účtová skupina 51) 3,063
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,065
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,377
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,657
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,099
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 128
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -128
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,529
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323673 TIN: 2020334965 DIČ: SK2020334965
 • Sídlo: ITP, Púchovská 16, 83505, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 07.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Klimon 2 722 € (20.1%) Pražská 5 Bratislava
  J+R Wagner Ges.m.b.H. 10 788 € (79.9%) Hornstein Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.03.1997Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava
   06.03.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   05.09.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 39 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovových výrobkov a nástrojov
   04.09.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava 831 04
   08.12.1994Nové predmety činnosti:
   výroba drobných kancelárskych potrieb a ich montáž
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povo- lením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   inžiniersko-technická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   Noví spoločníci:
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   07.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba priemyselného tovaru
   vývoz a dovoz výrobkov, obchodná činnosť
   dovoz surovín pre vlastnú výrobu
   inžiniersko-tehniká, poradenská a konzul- tačná činnosť
   sprostredkovanie strojárenských výrob
   obstarávateľské služby v oblasti vývoja, výroby a realizácie tovaru
   prenajímanie strojov alebo nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   AK-Technik - sukromný podnik Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   ITP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselného tovaru
   vývoz a dovoz výrobkov, obchodná činnosť
   dovoz surovín pre vlastnú výrobu
   inžiniersko-tehniká, poradenská a konzul- tačná činnosť
   sprostredkovanie strojárenských výrob
   obstarávateľské služby v oblasti vývoja, výroby a realizácie tovaru
   prenajímanie strojov alebo nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   J+R Wagner Ges.m.b.H. Industriegusse 1/8 Hornstein Rakúsko
   AK-Technik - sukromný podnik Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia