Vytvořte fakturu

T R A N S I A L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.02.2016
Basic information
Obchodní název T R A N S I A L
IČO 17323681
TIN 2021151572
DIČ SK2021151572
Datum vytvoření 23 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T R A N S I A L
Podunajská 25
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 650 €
Zisk 4 921 €
Kapitál 49 509 €
Vlastní kapitál 32 440 €
Kontaktní informace
Email transial@t-zones.sk
Telefon(y) 0245241690, 0911989233
Fax(y) 0245241690
Date of updating data: 23.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,983
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,785
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 315
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,253
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 44,983
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,393
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 27,169
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,921
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,590
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 155
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,435
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,652
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) -792
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,636
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 939
Date of updating data: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,650
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,926
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 724
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,255
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,047
C. Služby (účtová skupina 51) 20,835
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 244
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,395
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,044
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 81
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,314
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,393
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,921
Date of updating data: 23.02.2016
Date of updating data: 23.02.2016