Vytvořte fakturu

MERU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERU
IČO 17323703
TIN 2020319862
DIČ SK2020319862
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERU
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 674 866 €
Zisk -2 675 €
Kapitál 186 211 €
Vlastní kapitál 66 697 €
Kontaktní informace
Email info@meru.sk
webové stránky http://meru.sk
Telefon(y) +421255563429, +421255572371, +421255641842, +421255641843
Mobile(y) +421903257726
Fax(y) 0255572371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,848
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 34,848
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,848
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 104,556
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,921
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 197,122
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,021
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,393
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,675
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,101
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 134,422
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,931
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,238
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,691
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,562
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,679
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 674,866
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 599,086
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 75,780
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 674,039
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 442,406
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,071
C. Služby (účtová skupina 51) 79,088
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 127,555
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 616
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,616
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,687
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 827
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 142,301
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 633
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 254
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 379
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -622
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 205
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,675
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323703 TIN: 2020319862 DIČ: SK2020319862
 • Sídlo: MERU, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava 23.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Jarmila Ružová 1 992 € (30%) Medená 17 Bratislava
  Ing. Stanislav Ruža 1 992 € (30%) Bratislava 811 02
  Mgr. Lucia Heftyová 1 328 € (20%) Bratislava 811 02
  Ing. Juraj Ruža 1 328 € (20%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2015Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie športových zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ruža Medená 17 Bratislava 811 02
   Mgr. Lucia Heftyová Medená 17 Bratislava 811 02
   Ing. Juraj Ruža Čalovská 2 Bratislava 821 05
   01.08.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   31.07.2008Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   05.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava 811 02
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   23.11.1994Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   22.11.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   JUDr. Jarmila Ružová Fučíkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   18.01.1994Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   17.01.1994Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   20.08.1993Nové predmety činnosti:
   marketing
   poradenstvo v obchode
   reklama a propagácia
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami a produktami, ovocím, zeleninou, vonnými kompozíciami, profilmi a oknami z PVC, náhradnými súčiastkami, strojno-technologickými zariadeniami na spracovanie plastických látok, baliacimi strojmi, automobilmi, poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami chemického a lesného priemyslu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   19.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   marketing, trading, sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   oblasti: potravinárskych výrobkov, aróm, prírodných extraktov, vonných kompozícií, profilov a okien z PVC, dovoz náhradných súčiastok pre automobily, strojno-technolo- gických zariadení na spracovanie plastických hmôt, baliacich strojov, osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych stro- jov, zariadení a produktov, textilných strojov, elektrotechnického materiálu, výrobkov chemického, lesného a potravinárského priemyslu, ovocia a zeleniny
   reklamné a propagačné služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   MERU, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketing, trading, sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   oblasti: potravinárskych výrobkov, aróm, prírodných extraktov, vonných kompozícií, profilov a okien z PVC, dovoz náhradných súčiastok pre automobily, strojno-technolo- gických zariadení na spracovanie plastických hmôt, baliacich strojov, osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych stro- jov, zariadení a produktov, textilných strojov, elektrotechnického materiálu, výrobkov chemického, lesného a potravinárského priemyslu, ovocia a zeleniny
   reklamné a propagačné služby
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   JUDr. Jarmila Ružová Fučíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia