Vytvořte fakturu

MDM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MDM
IČO 17323754
TIN 2020351047
DIČ SK2020351047
Datum vytvoření 07 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MDM
Humenského mám. 6
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 160 €
Zisk -2 080 €
Kapitál 146 €
Vlastní kapitál -504 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 277
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 277
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -613
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,172
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,080
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 890
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 890
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,160
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,160
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,220
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 999
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 284
C. Služby (účtová skupina 51) 937
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,060
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,060
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,120
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323754 TIN: 2020351047 DIČ: SK2020351047
 • Sídlo: MDM, Humenského mám. 6, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava 25.04.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Drahotín Metke 6 639 € (100%) Humenského nám. 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   19.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Metke Kríkova 16 Bratislava
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   MDM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, reklama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   24.04.1994Zrušené obchodné meno:
   " MDM " spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodnovanie so všetkými druhmi tovaru, obzvlášť v oblasti zdravotníckej techniky, nástrojov, prístrojov, materiálov a zaria- dení, nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, marketing v uvedenej ob- lasti propagácia a reklamná činnosť, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, /obchodná agentúra/, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činností za účelom podpo- rovania týchto činností tak, ako aj nadobudnutie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti
   činnosti budú vykonávané na základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti so zahraničím v zmysle zákona 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/1990 a 27/1991 Zb.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   " MDM " spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Humenského mám. 6 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodnovanie so všetkými druhmi tovaru, obzvlášť v oblasti zdravotníckej techniky, nástrojov, prístrojov, materiálov a zaria- dení, nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, marketing v uvedenej ob- lasti propagácia a reklamná činnosť, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, /obchodná agentúra/, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činností za účelom podpo- rovania týchto činností tak, ako aj nadobudnutie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti
   činnosti budú vykonávané na základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti so zahraničím v zmysle zákona 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/1990 a 27/1991 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Metke Kríkova 16 Bratislava
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia