Vytvořte fakturu

Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
IČO 17323819
TIN 2020857762
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
Haburská 33
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 155 227 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,621
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,621
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,795
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,795
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 166
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 155,227
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 115,227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,739
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,664
D. Služby (účtová skupina 51) 28,226
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,822
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,175
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,939
4. Sociální náklady (527, 528) 708
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 488
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,337
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 492
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -488
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4298832.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323819 TIN: 2020857762
 • Sídlo: Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47, Haburská 33, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Terkovičová člen Haburská 43 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Roman Zsigo člen Haburská 47 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Ľudovít Cedzo predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Igor Ondrejkovič podpresdesa Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Ing. Vojtech Behúl, CSc. člen Haburská 33 Bratislava 821 01 12.04.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Cedzo - predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Igor Ondrejkovič - podpresdesa predstavenstva Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Ing. Vojtech Behúl , CSc. - člen predstavenstva Haburská 33 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   31.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava
   02.11.1993Nové predmety činnosti:
   správa obytného domu na Haburskej ul. č. 33-47 v Bratislave;
   zabezpečovanie bytovej výstavby pre svojih členov a po jej uskutočnení správa obytných budov a s nimi súvisiacich zariadení;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
   Nové sidlo:
   Haburská 33 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Terkovičová - člen Haburská 43 Bratislava
   Ing. Roman Zsigo - člen Haburská 47 Bratislava
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava