Vytvořte fakturu

PUDOS-PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PUDOS-PLUS
IČO 17323932
TIN 2020294551
DIČ SK2020294551
Datum vytvoření 08 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUDOS-PLUS
Račianske Mýto 1/A
83921
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 416 527 €
Zisk 13 585 €
Kapitál 204 792 €
Vlastní kapitál 19 548 €
Kontaktní informace
Email pudosplus@stonline.sk
Telefon(y) 0244455959, 0244633831
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,052
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 435
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 435
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 435
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,081
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,272
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,195
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,195
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 5,050
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 27
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,809
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,740
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,069
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,536
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,236
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,847
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,692
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,692
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,069
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,494
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,563
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,585
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,205
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,057
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48,981
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,981
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,367
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,128
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,802
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,221
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,148
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 410,471
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 416,527
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 410,471
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,056
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392,320
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,168
D. Služby (účtová skupina 51) 146,770
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 217,824
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 159,608
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,837
4. Sociální náklady (527, 528) 4,379
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,244
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 144
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 144
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,129
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,207
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,533
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 487
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 487
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -476
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,731
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,146
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,146
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17323932 TIN: 2020294551 DIČ: SK2020294551
 • Sídlo: PUDOS-PLUS, Račianske Mýto 1/A, 83921, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05 13.10.1992
  Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02 13.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Čižmár 3 320 € (50%) Stachanovská 11 Bratislava 821 05
  Ing. Svetozár Sládek 3 320 € (50%) Kyjevská 4 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 13.10.1992
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.10.1992
   17.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   16.04.2002Nové sidlo:
   Račianske Mýto 1/A Bratislava 839 21
   15.04.2002Zrušené sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   14.06.2001Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   reklama a propagačná činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   13.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   reklama a propagačná činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   18.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   22.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   21.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Čižmár tr. L. Novomestského 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Kúdela nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Karloveská 27 Bratislava
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   26.02.1993Nové sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   reklama a propagačná činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Čižmár Karloveská 27 Bratislava
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   25.02.1993Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon projektovej a inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia odborno-technických posudkov, expertíznych stanovísk, poradenskej, sprostredkovateľskej a koordinačnej činnosti, sprostredkovanie realizácie geodetických, geologických prác i majetkového vysporiadania
   zabezpečenie stavebnej činnosti, vrátane výkopových a búracích prác
   sprostredkovanie nákupu, predaja a užívania nehnuteľností, zastupovanie pri nákupe a predaji tretím osobám
   výkon reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon reprografických, knihárskych prác
   tvorba a predaj softwaru
   komplexné zabezpečovanie realizácie stavieb
   sprostredkovanie, resp. zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti, vrátane zabezpečovania kurzov, sympózií i konferencií
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, papiera, textilu, plastických hmôt a skla
   nákup a predaj použitých výrobkov a druhotných surovín
   opravy a úpravy výrobkov
   pestovanie rastlín, chov zvierat a ich predaj
   prevádzka stravovacích, ubytovacích a rekreačných zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1991Nové obchodné meno:
   PUDOS-PLUS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon projektovej a inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia odborno-technických posudkov, expertíznych stanovísk, poradenskej, sprostredkovateľskej a koordinačnej činnosti, sprostredkovanie realizácie geodetických, geologických prác i majetkového vysporiadania
   zabezpečenie stavebnej činnosti, vrátane výkopových a búracích prác
   sprostredkovanie nákupu, predaja a užívania nehnuteľností, zastupovanie pri nákupe a predaji tretím osobám
   výkon reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon reprografických, knihárskych prác
   tvorba a predaj softwaru
   komplexné zabezpečovanie realizácie stavieb
   sprostredkovanie, resp. zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti, vrátane zabezpečovania kurzov, sympózií i konferencií
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, papiera, textilu, plastických hmôt a skla
   nákup a predaj použitých výrobkov a druhotných surovín
   opravy a úpravy výrobkov
   pestovanie rastlín, chov zvierat a ich predaj
   prevádzka stravovacích, ubytovacích a rekreačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Čižmár tr. L. Novomestského 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Kúdela nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia