Vytvořte fakturu

EUGENIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUGENIKA
IČO 17324033
TIN 2020351828
DIČ SK2020351828
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUGENIKA
Iľjušinova 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 932 393 €
Zisk 13 509 €
Kapitál 957 121 €
Vlastní kapitál 115 669 €
Kontaktní informace
Email eugenika@eugenika.sk
webové stránky http://www.eugenika.sk
Telefon(y) +421263810659, +421263814653
Fax(y) 0263814653, 0263810659
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 761,671
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,221
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,221
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,221
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 754,623
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 510,226
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 510,226
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 178,836
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 180,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,641
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,246
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,051
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,005
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,005
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,556
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,202
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 61,354
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 827
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 827
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 761,671
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 129,178
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,366
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 108,366
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,509
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,493
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 623,019
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 587,398
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 587,398
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,150
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,912
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,159
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,474
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,474
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 919,207
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 932,393
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 916,496
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,711
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,186
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 910,255
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 507,032
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,946
D. Služby (účtová skupina 51) 187,887
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 165,882
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 109,270
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,812
4. Sociální náklady (527, 528) 9,800
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 616
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,278
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,278
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,051
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,563
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,138
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 192,342
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,678
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 3,673
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,426
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 335
2. Ostatní náklady (562A) 335
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,940
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,151
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,748
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,390
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,509
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324033 TIN: 2020351828 DIČ: SK2020351828
 • Sídlo: EUGENIKA, Iľjušinova 2, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava 01.10.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexander Giertli 6 639 € (100%) A.Gwerkovej 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť astrológov a numerológov
   veštenie z karát a iných podkladov
   29.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   02.10.2004Noví spoločníci:
   Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.1991
   01.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavel Kerekes Homolova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   11.09.2000Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   10.09.2000Zrušené sidlo:
   Fedinova 6 Bratislava
   03.11.1998Nové sidlo:
   Fedinova 6 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavel Kerekes Homolova 19 Bratislava
   02.11.1998Zrušené sidlo:
   Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavol Kerekeš Homolova 19 Bratislava
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavol Kerekeš Homolova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a prednášok
   výroba športových a ezoterických potrieb
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   12.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľské služby v oblasti cestovného ruchu, propagačné služby, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   EUGENIKA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľské služby v oblasti cestovného ruchu, propagačné služby, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
   Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia