Vytvořte fakturu

AMIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMIX
IČO 17324092
TIN 2020326209
DIČ SK2020326209
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMIX
Gagarinova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 756 €
Zisk 2 691 €
Kapitál 16 816 €
Vlastní kapitál 9 141 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244641421
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,772
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,710
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 235
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,475
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,525
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 950
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 62
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,833
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,344
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,344
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 907
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 907
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,109
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,109
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,917
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 205
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 205
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,712
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,752
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 22
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 22
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,756
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,756
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,027
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,091
D. Služby (účtová skupina 51) 12,931
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,729
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,734
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,651
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,691
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324092 TIN: 2020326209 DIČ: SK2020326209
 • Sídlo: AMIX, Gagarinova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Kvěstoslav Šoustal 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Jarmila Šoustalová 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   28.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   12.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   11.04.1995Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   AMIX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotoovanie programov na zakázku/
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   nákup a predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   23.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Noví spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia