Vytvořte fakturu

R E K O S T A V S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Obchodní název R E K O S T A V S
IČO 17324106
TIN 2020349958
DIČ SK2020349958
Datum vytvoření 30 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R E K O S T A V S
Stupava 5423
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 205 575 €
Zisk 2 068 €
Kapitál 149 413 €
Vlastní kapitál -193 €
Kontaktní informace
Email svitek@rekostavs.sk
Telefon(y) 0903910886, 0903447981
Mobile(y) 0903910886, 0903447981
Fax(y) 0254793158
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,330
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,330
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,865
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,201
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 13,024
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 64,704
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 94,531
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,995
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,411
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,877
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,068
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,536
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 76,536
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,078
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,779
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,679
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 205,575
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 201,494
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,657
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 424
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 201,973
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,144
C. Služby (účtová skupina 51) 118,758
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 877
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,283
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,911
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,602
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,592
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 143
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,462
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,394
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,068
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016