Vytvořte fakturu

FEVRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FEVRA
IČO 17324122
TIN 2020335009
DIČ SK2020335009
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEVRA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 177 889 €
Zisk 3 525 €
Kapitál 132 656 €
Vlastní kapitál 14 916 €
Kontaktní informace
Email fevra@fevra.sk
Telefon(y) 0244631761, 0262523372
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 196,017
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,625
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,625
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,140
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,485
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 148,392
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61,059
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,059
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 87,311
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 85,811
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,811
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 196,017
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,440
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -62,427
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 394
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,821
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,525
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,577
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,989
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 29,989
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 140,962
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,536
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,536
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,993
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,277
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,156
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 178,035
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 177,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,481
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 167,408
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,656
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,813
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,666
D. Služby (účtová skupina 51) 102,999
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,243
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,243
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,875
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,233
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,411
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,860
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 338
2. Ostatní náklady (562A) 338
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 36
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,486
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,714
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,519
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 994
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 994
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,525
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324122 TIN: 2020335009 DIČ: SK2020335009
 • Sídlo: FEVRA, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Fekiač, CSc. Exnárova 12 Bratislava 17.10.1991
  Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 16.08.1993
  Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava-Ružinov 821 02 16.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Vrábel 9 960 € (100%) Hrobákova 40 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2013Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava-Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 16.09.2013
   04.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
   04.05.2013Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovatelská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovatelská činnosť v oblasti služieb
   Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Prevádzkovanie zariadeni slúžiacich na regeneráciu a rekondiciu
   Počítačové služby
   Reklamné a marketingové služby
   Administratívne služby
   Činnosť podnikatel"ských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vedenie účtovníctva
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovania stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interérov
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Masérske služby
   Prenájom hnuteľných vecí
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
   03.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava 821 02
   02.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 851 02
   23.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 851 02
   22.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Šancová 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava Vznik funkcie: 17.10.1991
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.08.1993
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Malinovského 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   16.08.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   šitie športových odevov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Malinovského 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   15.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj a nákup motorových vozidiel, spotrebného tovaru, tovaru a surovín pre výrobnú spotrebu, potravín, ovocia, zeleniny, nápojov priemyselného tovaru a stavebného materiálu obligátorný servis motorových vozidiel. budova spotrebného a priemyselného tovaru, dovoz a vývoz výroba spotrebného a priemyselného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   FEVRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj a nákup motorových vozidiel, spotrebného tovaru, tovaru a surovín pre výrobnú spotrebu, potravín, ovocia, zeleniny, nápojov priemyselného tovaru a stavebného materiálu obligátorný servis motorových vozidiel. budova spotrebného a priemyselného tovaru, dovoz a vývoz výroba spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Šancová 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia