Vytvořte fakturu

RELION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RELION
IČO 17324131
TIN 2020857795
Datum vytvoření 02 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELION
Rostovská 18
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 236 €
Zisk 883 €
Kapitál 22 840 €
Vlastní kapitál 22 038 €
Kontaktní informace
Email ernest.geze@gmail.com
webové stránky http://www.relion.sk
Telefon(y) +421244880887
Mobile(y) +421903723129
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,052
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,052
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,052
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,918
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,921
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,399
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,707
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,308
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 883
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,131
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,031
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,020
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,020
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 116
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 686
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 49,236
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 49,236
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,236
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,667
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,906
D. Služby (účtová skupina 51) 18,046
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,668
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,235
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 433
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,569
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,284
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -156
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,413
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 530
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 883
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324131 TIN: 2020857795
 • Sídlo: RELION, Rostovská 18, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06 11.02.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ernest Géze 6 639 € (100%) Rostovská 18 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.10.2011Nové sidlo:
   Rostovská 18 Bratislava 831 06
   10.10.2011Zrušené sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   11.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   10.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   15.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   14.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   22.09.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   05.11.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   10.08.1994Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   09.08.1994Zrušené sidlo:
   Kocelova 9 Bratislava
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   RELION, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   08.02.1993Zrušené obchodné meno:
   GESE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   inžinierska a stavebno-montážna činnosť
   výroba stavebných hmôt a dielcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1991Nové obchodné meno:
   GESE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kocelova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   inžinierska a stavebno-montážna činnosť
   výroba stavebných hmôt a dielcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia