Vytvořte fakturu

I N T R A M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I N T R A M
IČO 17324211
TIN 2020318487
DIČ SK2020318487
Datum vytvoření 25 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I N T R A M
Bočná 92
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 898 €
Zisk 26 585 €
Kapitál 28 909 €
Vlastní kapitál -25 954 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243413869, 0903248747
Mobile(y) 0903248747, 0903410588
Fax(y) 0243413869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,333
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,333
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,333
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,281
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,549
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,614
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 631
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -33,257
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,585
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,983
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,523
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,555
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,526
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 906
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,226
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,897
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 905
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 88,898
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,316
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,415
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,167
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 61,222
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 21,288
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,979
C. Služby (účtová skupina 51) 6,389
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,270
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 462
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,572
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,262
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,676
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,075
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 131
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -131
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,545
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 26,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324211 TIN: 2020318487 DIČ: SK2020318487
 • Sídlo: I N T R A M, Bočná 92, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01 25.11.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Hladík 3 319 € (50%) Muškátová 42 Bratislava 821 01
  Jaroslav Hladík 3 319 € (50%) Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2002Nové sidlo:
   Bočná 92 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 25.11.1991
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Muškátova 42 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   27.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť elektrických zariadení
   inžiniersko-investorská činnosť v oblasti elektro
   sprostredkovateľská činnosť pre časť elektro silnoprúdu a časť MaR, ASRPT
   montáž elektrozariadení do 1000 V a montáž MaR
   obchodná činnosť všetkého druhu tovarov na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   26.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montážno-dodávateľská činnosť
   obchodná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť a ďalšie činnosti uvedené v Spoločenskej zmluve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   I N T R A M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Muškátova 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montážno-dodávateľská činnosť
   obchodná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť a ďalšie činnosti uvedené v Spoločenskej zmluve
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia