Vytvořte fakturu

GE Money - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Obchodní název GE Money
Stav Zničeno
IČO 17324220
TIN 2020363642
DIČ SK2020363642
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo GE Money
Bottova 7
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 590 €
Zisk -6 042 €
Kapitál 1 974 658 €
Vlastní kapitál -181 152 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259225111, 0259225170, 0259225176, 0259225333, 0259225666
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 200,491
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,491
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 197,191
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 280
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 196,911
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 200,491
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,216
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,060,060
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,060,060
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 28,214,831
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -30,614,065
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,701,293
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,315,358
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,042
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,707
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 196,911
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 196,911
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,796
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,875
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,875
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,921
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 76,590
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,155
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,441
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,994
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,542
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,237
D. Služby (účtová skupina 51) -117,454
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,813
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,813
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,358
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,253
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,695
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,990
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,048
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,372
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XII. Kurzové zisky (663) 12
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,948
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49,842
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,936
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,888
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 154
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 154
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,042
Date of updating data: 03.08.2016
 • IČO :17324220 TIN: 2020363642 DIČ: SK2020363642
 • Sídlo: GE Money, Bottova 7, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2016Zrušené obchodné meno:
   GE Money, a.s. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   08.11.2014Nové obchodné meno:
   GE Money, a.s. "v likvidácii"
   10.09.2003Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   01.10.1991Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť