Vytvořte fakturu

LTK servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LTK servis
IČO 17324335
TIN 2020334976
Datum vytvoření 04 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LTK servis
Edisonova 24
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 148 €
Zisk -453 €
Kapitál 56 714 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243429948
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 415
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 236
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 236
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 236
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 179
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 415
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,842
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -71,029
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -71,029
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -453
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,257
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,257
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,922
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,398
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 58
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 148
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 58
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 81
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 40
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324335 TIN: 2020334976
 • Sídlo: LTK servis, Edisonova 24, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04 05.05.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Július Perényi 6 640 € (100%) Edisonova 24 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 05.05.1995
   11.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   18.03.2010Noví spoločníci:
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava 851 05
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   30.09.1997Nové sidlo:
   Edisonova 24 Bratislava 821 04
   29.09.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   LTK servis s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a chémie
   Noví spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   04.05.1995Zrušené obchodné meno:
   LTK, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   21.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   montáž autoalarmov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   20.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Prenájom priemyselného tovaru.
   Zrušeny spoločníci:
   B-B Video a Bavaria Trade - súkromný podnik
   Laser-M, súkromný podnik
   10.08.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   Prenájom priemyselného tovaru.
   09.08.1993Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava
   11.03.1993Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   10.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   odborná konzultačná, poradenská a obstarávateľská činnosť v oblasti laboratórnej a kancelárskej techniky, elektroniky, výpočtovej techniky a iného tovaru technického charakteru, vrátane montážnej a servisnej činnosti, ako aj poskytovanie administratívnych, ekonomických a iných služieb
   obchodná činnosť s laboratórnou a kancelárskou technikou, so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, tovarom technického charakteru a iným tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť s komoditami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   LTK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborná konzultačná, poradenská a obstarávateľská činnosť v oblasti laboratórnej a kancelárskej techniky, elektroniky, výpočtovej techniky a iného tovaru technického charakteru, vrátane montážnej a servisnej činnosti, ako aj poskytovanie administratívnych, ekonomických a iných služieb
   obchodná činnosť s laboratórnou a kancelárskou technikou, so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, tovarom technického charakteru a iným tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť s komoditami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   B-B Video a Bavaria Trade - súkromný podnik
   Laser-M, súkromný podnik
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia