Vytvořte fakturu

DUPOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUPOL
IČO 17324386
TIN 2020872293
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUPOL
Višňova 5
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 849 €
Zisk 841 €
Kapitál 83 741 €
Vlastní kapitál 75 251 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905722261
Mobile(y) 0905722261
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,245
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,245
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,245
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,734
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 79,979
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,091
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 443
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,419
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 841
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,888
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 308
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,580
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,039
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,230
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 440
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 871
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,849
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 75,849
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 74,744
C. Služby (účtová skupina 51) 20,972
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,314
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36,165
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,856
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,232
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,105
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,877
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 391
X. Úrokové výnosy (662) 391
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 101
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 101
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 290
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,395
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 554
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 841
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324386 TIN: 2020872293
 • Sídlo: DUPOL, Višňova 5, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava 22.09.1999
  Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 22.09.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Marián Durai 33 194 € (50%) Višňova 5 Bratislava
  Bohuslav Durai 33 194 € (50%) Smrečianska 13 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   22.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   21.09.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Durai - 1. zástupca riaditeľa
   Mgr. Marián Durai - riaditeľ spoločnosti
   Ivan Polák - 2. zástupca riaditeľa
   28.05.1992Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov
   Noví spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Durai - 1. zástupca riaditeľa
   Mgr. Marián Durai - riaditeľ spoločnosti
   Ivan Polák - 2. zástupca riaditeľa
   27.05.1992Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov a podávané občerstvenie
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výherných hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru /textil, železiarstvo, odevy, obuv, spotrebné elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, knihy a časopisy/
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   DUPOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov a podávané občerstvenie
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výherných hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru /textil, železiarstvo, odevy, obuv, spotrebné elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, knihy a časopisy/
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   Noví spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia