Vytvořte fakturu

ATTAK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATTAK
IČO 17324483
TIN 2020290998
DIČ SK2020290998
Datum vytvoření 18 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATTAK
Havlíčkova 10
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 599 €
Zisk -99 875 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252497983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 997,901
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 912,320
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 912,320
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,824
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 857,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,091
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,581
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 60,803
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,803
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -10,647
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,425
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,712
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,713
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 997,901
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -662,972
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -569,736
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -569,736
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -99,875
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,658,912
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,309,519
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,309,332
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 187
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 349,393
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 222,493
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,493
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 101,174
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,402
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,961
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,961
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,599
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,599
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,599
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,436
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,195
D. Služby (účtová skupina 51) 17,554
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,301
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 69,369
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 69,369
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -98,837
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -27,150
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -98,915
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -99,875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324483 TIN: 2020290998 DIČ: SK2020290998
 • Sídlo: ATTAK, Havlíčkova 10, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Anton Tanáč 08.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Anton Tanáč 6 640 € (100%)
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/A Bratislava 811 04
   02.04.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Tanáčová
   17.11.2005Noví spoločníci:
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   16.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Klukonová
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   ATTAK, spoločnosť s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Anton Tanáč
   Ing. Andrea Klukonová
   Martina Tanáčová
   07.10.1996Zrušené obchodné meno:
   TINA TRAVEL, spoločnosť s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tanáčová
   29.04.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodcovské a tlmočnícke služby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tanáčová
   28.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie, zabezpečovanie a realizácia všetkých služieb cestovného ruchu, ubytovacích, tlmočníckych, sprievodcovských činností a služieb, zabezpečovanie prepravy a dopravy, sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Kelecsenyi Hakenova 4 Bratislava
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   TINA TRAVEL, spoločnosť s r. o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, zabezpečovanie a realizácia všetkých služieb cestovného ruchu, ubytovacích, tlmočníckych, sprievodcovských činností a služieb, zabezpečovanie prepravy a dopravy, sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Imrich Kelecsenyi Hakenova 4 Bratislava
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia