Vytvořte fakturu

Architektonická dielňa COLLEGIUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Architektonická dielňa COLLEGIUM
IČO 17324530
TIN 2020294452
DIČ SK2020294452
Datum vytvoření 09 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Architektonická dielňa COLLEGIUM
Mierová 161
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 197 738 €
Zisk 2 085 €
Kapitál 175 586 €
Vlastní kapitál 2 220 €
Kontaktní informace
Email peter.suchansky@ad-collegium.sk
webové stránky http://www.ad-collegium.sk
Telefon(y) +421243630064
Fax(y) 0243630065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,130
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,130
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,130
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,347
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 80,512
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,625
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 153,477
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,305
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,084
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,085
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 149,172
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 123
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,775
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,494
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,132
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,228
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 81,921
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,810
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,464
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 197,738
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 193,442
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,796
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 190,620
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,000
C. Služby (účtová skupina 51) 92,053
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 71,544
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 671
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,772
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 190
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,390
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,118
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 86,389
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,023
X. Úrokové výnosy (662) 1,023
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,902
M. Úrokové náklady (562) 3,885
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,016
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,879
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,239
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,154
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324530 TIN: 2020294452 DIČ: SK2020294452
 • Sídlo: Architektonická dielňa COLLEGIUM, Mierová 161, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Katarína Lupták konateľ Lazaretská 29 Bratislava 20.09.2002
  Ing. arch. Peter Suchánsky konateľ Kvetná 41 Levice 934 01 18.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Katarína Lupták 1 660 € (25%) Lazaretská 29 Bratislava
  Ing. arch. Peter Suchánsky 3 320 € (50%) Kvetná 41 Levice 934 01
  WOODS PARKER MORGAN LTD. 1 660 € (25%) Calgary, Alberta Canada
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2003Nové sidlo:
   Mierová 161 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   WOODS PARKER MORGAN LTD. 126-16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Lupták Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Katarína Lupták - konateľ Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.2002
   Ing. arch. Peter Suchánsky - konateľ Kvetná 41 Levice 934 01 Vznik funkcie: 18.12.1996
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 47 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 20.09.2002
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   01.12.1998Noví spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   25.02.1997Noví spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 47 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 20.09.2002
   24.11.1996Zrušené obchodné meno:
   P R O R E A L spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 29
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. PhMr Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   24.04.1995Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. PhMr Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   23.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   31.03.1993Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 29
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, sprostredkovanie v obchode a stavebníctve
   navrhovanie a realizácia interérov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť, reklamná a propagačná, poradenská v obl. stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   30.03.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť
   propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   navrhovanie interiérov a ich realizácia
   stavebno montážna činnosť
   obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. Oliver Majdúch Pri vinohradoch 155 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   P R O R E A L spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť
   propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   navrhovanie interiérov a ich realizácia
   stavebno montážna činnosť
   obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. Oliver Majdúch Pri vinohradoch 155 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia