Vytvořte fakturu

TSA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TSA
IČO 17324599
TIN 2020291262
DIČ SK2020291262
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TSA
Novosvetská 12
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 667 €
Zisk -1 359 €
Kapitál 18 323 €
Vlastní kapitál 368 €
Kontaktní informace
Email travel@tsa.sk
webové stránky http://www.tsa.sk
Telefon(y) +421254412107
Fax(y) 0254412107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,172
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,142
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,935
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,172
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -991
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,603
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,359
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,163
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 736
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,427
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 206
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,330
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,173
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,718
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,667
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 302
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,379
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 986
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 38,656
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,541
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,381
C. Služby (účtová skupina 51) 8,788
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,281
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 665
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,971
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 18
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 18
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 428
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 428
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -410
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -399
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,359
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324599 TIN: 2020291262 DIČ: SK2020291262
 • Sídlo: TSA, Novosvetská 12, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Ing. Juraj Anoškin riaditeľ Senná 7 Bratislava 821 09 10.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dr. Ing. Juraj Anoškin 1 992 € (30%) Senná 7 Bratislava 821 09
  Ing. Juraj Anoškin, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava 811 06
  Mgr. Viera Anoškinová, CSc. 1 992 € (30%) Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.08.2013Nové predmety činnosti:
   obchod so starožitnosťami
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Anoškinová , CSc. Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
   20.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   obchod so staroživnosťami
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivana Anoškinová Senná 7 Bratislava 821 09
   Mgr. Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava 811 06
   19.12.2003Nové obchodné meno:
   TSA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
   Dr. Ing. Juraj Anoškin Senná 7/1813 Bratislava 821 09
   Ing. Ivana Anoškinová Senná 7 Bratislava 821 09
   Mgr. Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Senná 7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.09.2003
   18.12.2003Zrušené obchodné meno:
   T S A spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   06.07.1999Nové obchodné meno:
   T S A spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
   projektovanie stavieb - dopravné stavby - dopravné inžinierstvo
   vykonávanie stavieb a dopravných stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výskum a vývoj v oblasti automatizovaných systémov, dopravo-inžinierských a ekologických systémov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   realizácia a údržba počítačových sietí automatizovaných systémov riadenia
   nákup a predaj výpočtovej techniky a jej komponentov
   reklamná činnosť, výroba reklamy a kopírovacie služby.
   organizovanie výstav umeleckých diel
   výskum, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výtvarného umenia a umeleckých diel
   vzdelávacia činnosť v oblasti dejín umenia a archeológie
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   obchod so staroživnosťami
   Noví spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   05.07.1999Zrušené obchodné meno:
   T S A výrobná a odbytová spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť
   výroba dopravných, technických a ekologických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   22.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   T S A výrobná a odbytová spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia