Vytvořte fakturu

UNICHEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNICHEMA
IČO 17324653
TIN 2020347021
DIČ SK2020347021
Datum vytvoření 04 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNICHEMA
Dúbravská cesta 9
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 004 521 €
Zisk 445 051 €
Kapitál 507 973 €
Vlastní kapitál 482 177 €
Kontaktní informace
Email unichema@unichema.sk
Telefon(y) 0254654357, 0254654507
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 300,333
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,754
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,754
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,754
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,683
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63,472
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,288
3. Výrobky (123) - /194/ 76
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,108
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,292
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,621
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,621
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,671
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 182,919
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 30,764
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 152,155
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,896
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,896
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 300,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,510
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,156
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,156
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 445,051
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -157,177
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,014
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 15,665
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 15,665
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,349
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -175,191
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -188,730
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,558
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,547
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 962,211
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,004,521
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 59,209
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 846,847
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,155
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -167
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 41,823
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 654
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 430,961
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 45,325
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 158,632
D. Služby (účtová skupina 51) 134,863
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 52,192
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,004
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,882
4. Sociální náklady (527, 528) 1,306
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,451
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,499
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,499
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 34,999
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 573,560
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 623,224
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,990
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,968
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,979
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 570,581
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 125,530
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 125,530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 445,051
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324653 TIN: 2020347021 DIČ: SK2020347021
 • Sídlo: UNICHEMA, Dúbravská cesta 9, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava 04.11.1991
  Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 04.11.1991
  RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava 04.11.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Boris Vrškový 1 328 € (20%) Dudvažská 39 Bratislava
  Ing. Ivan Zeidler 3 121 € (47%) Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
  RNDr. Jaroslav Pašiak 2 191 € (33%) Smolenická 12 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.08.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   15.08.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   13.01.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.11.1991
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   12.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   30.10.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   10.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti
   30.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   19.06.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie prác týkajúcich sa banskej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná, lektorská a poradenská činnosť v oblasti chémie
   05.06.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne práce a príprava chemických zmesí v oblasti geologického a hydrogeologického výskumu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   08.07.1993Nové sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie geologických prác
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   07.07.1993Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1991Nové obchodné meno:
   UNICHEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia