Vytvořte fakturu

DIELO - GRAPH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIELO - GRAPH
IČO 17324688
TIN 2020298643
DIČ SK2020298643
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIELO - GRAPH
Židovská 21
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 79 666 €
Zisk -3 785 €
Kapitál 35 085 €
Vlastní kapitál -6 108 €
Kontaktní informace
Email dielograph@nextra.sk
webové stránky http://www.dielo-graph.sk
Telefon(y) +421254412047
Fax(y) 0254641198
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,774
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,290
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 196
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,260
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,064
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,895
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,749
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,785
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,959
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 448
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,622
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,268
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,032
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,241
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,081
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,028
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,861
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 79,666
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 79,475
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 191
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 80,855
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 48,995
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,422
C. Služby (účtová skupina 51) 8,310
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,434
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 498
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,194
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,002
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,189
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,748
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
XI. Kurzové zisky (663) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,624
M. Úrokové náklady (562) 628
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 961
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,616
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,805
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 980
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,785
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324688 TIN: 2020298643 DIČ: SK2020298643
 • Sídlo: DIELO - GRAPH, Židovská 21, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05 12.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Igor Radiansky 3 452 € (52%) Röntgenova 10 Bratislava 851 05
  Ing.arch Mária Burianová 1 992 € (30%) Geologická 18 Bratislava 821 06
  Erik Sep 1 195 € (18%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.03.2003Nové obchodné meno:
   DIELO - GRAPH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Židovská 21 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.12.1991
   25.03.2003Zrušené obchodné meno:
   DIELO-GRAPH Bratislava, spol. s r.o. /v skratke DGB spol. s r.o./
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 20 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenský fond výtvarných umení Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1992Nové sidlo:
   Vysoká 20 Bratislava 811 06
   11.10.1992Zrušené sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   DIELO-GRAPH Bratislava, spol. s r.o. /v skratke DGB spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť zameraná na predaj potrieb pre výtvarníkov a architektov, vrátane fotopotrieb, kancelárskeho tovaru, interiérových prvkov a doplnkov a ostatného vybavenia ateliérov.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti a predmete podnikania, servis technického vybavenia ateliérov, novinky v technológiách.
   Zahranično-obchodná činnosť.
   Sprostredkovateľská a agentážna činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch Mária Burianová Geologická 18 Bratislava 821 06
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava 841 05
   Slovenský fond výtvarných umení Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia