Vytvořte fakturu

SAFETY GLOVES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Obchodní název SAFETY GLOVES
IČO 17324734
TIN 2020332457
DIČ SK2020332457
Datum vytvoření 18 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAFETY GLOVES
Priemyselná súp. č. 1238
93101
Šamorín
Financial information
Prodej a příjem 192 284 €
Zisk 4 414 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315603330, 0315624125, 0315603331
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 198,436
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 174,606
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,335
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,954
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,124
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,018
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 192
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,405
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 247,560
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,726
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,812
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,812
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,832
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,414
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 209,834
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 893
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 201,626
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,759
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,190
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,142
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 180,535
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,315
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 192,284
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,780
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 183,904
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,600
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 186,858
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,472
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,951
C. Služby (účtová skupina 51) 21,430
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 136,506
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,167
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,529
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 803
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,426
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 156,831
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 74
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 74
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 126
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 126
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -52
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,374
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,414
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015