Vytvořte fakturu

DARQ Studio - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DARQ Studio
IČO 17324831
TIN 2020328046
DIČ SK2020328046
Datum vytvoření 20 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARQ Studio
Na Sitine 14
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 892 €
Zisk -2 423 €
Kapitál 24 488 €
Vlastní kapitál 5 119 €
Kontaktní informace
Email brogy@chello.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,017
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,017
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,017
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,301
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,110
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,590
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,548
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,318
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,696
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,320
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,840
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,423
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,622
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,754
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,868
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,572
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,426
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 870
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,892
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 225
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,667
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,595
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,838
C. Služby (účtová skupina 51) 28,859
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 898
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -703
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 195
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
XI. Kurzové zisky (663) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 767
M. Úrokové náklady (562) 190
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 553
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -760
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,463
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324831 TIN: 2020328046 DIČ: SK2020328046
 • Sídlo: DARQ Studio, Na Sitine 14, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04 20.08.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Daniel Brogyáni 6 639 € (100%) Na Sitine 14 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.09.2012Noví spoločníci:
   Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.08.2012
   28.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   09.07.2009Nové sidlo:
   Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   08.07.2009Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   18.07.1996Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   17.07.1996Zrušené sidlo:
   Banšelova 34 Bratislava 821 04
   13.05.1993Nové sidlo:
   Banšelova 34 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   reklamná agentúra
   Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   12.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu, vrátane vývozu a dovozu
   b/ sprostredkovateľská činnosť
   c/ činnosť reklamnej agentúry, vrátane výroby reklamných zariadení a výrobkov
   d/ zabezpečovanie tvorčej a projetkovej činnosti pre oblasť architektúry, urbanizmu, interiéru a disignu
   e/ realizačná činnosť v oblastiach uvedených pod d/
   f/ činnosť realitnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Architektonicko-projektový ateliér Q, spol. s r.o. Drieňova 34 Bratislava
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Branislav Kulich Vlárska 10 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   DARQ Studio, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu, vrátane vývozu a dovozu
   b/ sprostredkovateľská činnosť
   c/ činnosť reklamnej agentúry, vrátane výroby reklamných zariadení a výrobkov
   d/ zabezpečovanie tvorčej a projetkovej činnosti pre oblasť architektúry, urbanizmu, interiéru a disignu
   e/ realizačná činnosť v oblastiach uvedených pod d/
   f/ činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Architektonicko-projektový ateliér Q, spol. s r.o. Drieňova 34 Bratislava
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Branislav Kulich Vlárska 10 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia