Vytvořte fakturu

TAXI Bratislava PROFI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název TAXI Bratislava PROFI
IČO 17324904
TIN 2020290734
DIČ SK2020290734
Datum vytvoření 06 Listopad 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TAXI Bratislava PROFI
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 392 338 €
Zisk 3 621 €
Kapitál 219 442 €
Vlastní kapitál -10 220 €
Kontaktní informace
Email profitaxi@profitaxi.sk
webové stránky http://www.profitaxi.sk
Telefon(y) +421253419696, +421253419798, +421253630244, +421253630245, +421253630246, +421253632020, +421253632021, +421253632022
Mobile(y) +421903768666, +421905768666, +421948016222, +421903437095, +421903437365, +421901765507
Fax(y) 0253419797
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 311,688
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 310,327
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 303,776
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,023
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,023
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 271,753
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,500
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 1,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,051
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,194
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,857
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,361
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 311,688
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,817
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 41,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 41,500
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) -9,628
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -44,310
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,310
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,621
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,505
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,281
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,281
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 317,224
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,246
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,246
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,824
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,201
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291,805
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,148
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 392,326
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 392,338
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 392,326
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 386,957
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,414
D. Služby (účtová skupina 51) 276,278
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 107,842
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,689
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,645
4. Sociální náklady (527, 528) 4,508
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 971
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,634
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 800
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 800
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -800
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,581
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,621
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016