Vytvořte fakturu

MEDOP Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDOP Bratislava
IČO 17324939
TIN 2020328057
Datum vytvoření 03 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDOP Bratislava
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -6 293 €
Kapitál 65 €
Vlastní kapitál -253 002 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -259,295
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -260,306
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,293
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 259,359
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 117,662
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 117,182
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 141,697
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,882
C. Služby (účtová skupina 51) -49
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,931
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,882
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,069
XI. Kurzové zisky (663) 3,069
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,069
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,813
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,293
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271365.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17324939 TIN: 2020328057
 • Sídlo: MEDOP Bratislava, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava 09.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Augustín Klimo 1 660 € (25%) J. Alexyho 1/A Bratislava
  Ing. Jozef Očovský 1 660 € (25%) Budatínska 13 Bratislava
  Ing. Dušan Pastorek 1 660 € (25%) Bratislava
  JUDr. Ľubomír Kollár 1 660 € (25%) J. Alexyho 1/A Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Očovský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   19.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Očovský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Očovský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Očovský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   MEDOP Bratislava spol. s r.o.
   01.09.1996Zrušené obchodné meno:
   MEDOP Bratislava, spol. s r.o. mechanizačno-dopravná spol.
   24.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Očovský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   23.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Očavský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   Milan Strašifták Rovnianková 18 Bratislava
   09.06.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov vrátane zabezpečovania záručného servisu. Opravy motorových vozidiel vrátane ostatných dopravných prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   08.06.1993Zrušené sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dopravnej činnosti pre zákazníkov na celom území ČSFR ako i v zahraničí
   zemných prác a búracích prác
   opravárenských a s visných prác automobilovej techniky
   požičiavanie stavebných mechanizmov
   obchodného a servisného zastúpenia firmy AVIA
   obchodná činnosť, vrátane zahraničného dovozu a vývozu tovaru všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj s týmto tovarom, ak bolo povolenie udelené
   sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná a poradenská činnosť pre čsl. i zahraničné fyzické a právnické osoby v oblasti dopravnej, mechanizačnej, demolačnej a opravárenskej činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.1992Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo J. Alexyho 1/A Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Očavský Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan Pastorek C. Majerníka 26/11 Bratislava
   Milan Strašifták Rovnianková 18 Bratislava
   15.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín KLIMO J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef OČOVSKÝ Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan PASTOREK C. Majerníka 26/11 Bratislava
   Milan STRAŠIFTÁK Rovnianková 18 Bratislava
   03.12.1991Nové obchodné meno:
   MEDOP Bratislava, spol. s r.o. mechanizačno-dopravná spol.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dopravnej činnosti pre zákazníkov na celom území ČSFR ako i v zahraničí
   zemných prác a búracích prác
   opravárenských a s visných prác automobilovej techniky
   požičiavanie stavebných mechanizmov
   obchodného a servisného zastúpenia firmy AVIA
   obchodná činnosť, vrátane zahraničného dovozu a vývozu tovaru všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj s týmto tovarom, ak bolo povolenie udelené
   sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná a poradenská činnosť pre čsl. i zahraničné fyzické a právnické osoby v oblasti dopravnej, mechanizačnej, demolačnej a opravárenskej činnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Augustín KLIMO J. Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef OČOVSKÝ Budatínska 13 Bratislava
   Ing. Dušan PASTOREK C. Majerníka 26/11 Bratislava
   Milan STRAŠIFTÁK Rovnianková 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia