Vytvořte fakturu

ARMATUREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARMATUREX
IČO 17325161
TIN 2020297378
DIČ SK2020297378
Datum vytvoření 21 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARMATUREX
Námestie Martina Benku 4
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 801 283 €
Zisk -31 558 €
Kapitál 395 320 €
Vlastní kapitál 77 797 €
Kontaktní informace
Email armaturex@armaturex.sk
Telefon(y) 0244680401, 0244680402, 0244680403, 0255410718, 0255410719, 0255566272, 0255577158
Mobile(y) +421903268114
Fax(y) 0255410718
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 320,006
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 645
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 645
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 645
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 317,478
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 273,465
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,465
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,717
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,717
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,717
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,623
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,622
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,622
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,673
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,120
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,553
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,883
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,883
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,006
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,238
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,564
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 12,564
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 58,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 58,592
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,558
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,768
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 72,371
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,314
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,314
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 69,119
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 938
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 90,826
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 62,811
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,811
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,288
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,416
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,847
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 121
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,571
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,571
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 798,909
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 801,283
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 795,242
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,666
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,208
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 821,335
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 607,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,796
D. Služby (účtová skupina 51) 76,120
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 121,443
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 86,664
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,914
4. Sociální náklady (527, 528) 4,865
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,081
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,306
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,306
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,091
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,052
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,494
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,926
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,650
2. Ostatní náklady (562A) 3,650
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,276
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,926
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,978
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,580
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -300
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,558
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17325161 TIN: 2020297378 DIČ: SK2020297378
 • Sídlo: ARMATUREX, Námestie Martina Benku 4, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alojz Koubek Royova 1130/11 Bratislava 831 01 21.11.1991
  Paolo Galbiati Royova 11130/11 Bratislava 831 01 29.11.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alojz Koubek 5 312 € (80%) Royova 1130/11 Bratislava 831 01
  Mgr. Eva Koubeková 1 328 € (20%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2012Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 4 Bratislava 811 07
   22.02.2012Zrušené sidlo:
   Krížna 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Royova 11130/11 Bratislava 831 01
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Koubek Royova 1130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.11.1991
   Paolo Galbiati Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Mgr. Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   maliarske, natieračské a sklenárske práce
   kúrenárske práce
   vodoinštalatérske práce
   obkladačské práce
   murárske práce
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Mgr. Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   05.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Soňa Labadyová Záhorácka 1934/63 Malacky
   Ľuboš Voznica Trnávka časť Macov 149 Blatná na Ostrove
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   ARMATUREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná distribučná a výrobna činnosť
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť
   vydavateľská činnosť v neperiodickej tlači
   vykonávanie pomocných a vedľajších obchodných aktivít za účelom podporovania hore uvedených činností
   nadobúdanie účastí na podnikaní a prevzatie obchodného vedenia iných spoločností
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Soňa Labadyová Záhorácka 1934/63 Malacky
   Ľuboš Voznica Trnávka časť Macov 149 Blatná na Ostrove
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia