Vytvořte fakturu

Techmontstav - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Techmontstav
IČO 17325188
TIN 2020290767
DIČ SK2020290767
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Techmontstav
Pluhová 8
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 000 887 €
Zisk -154 884 €
Kapitál 2 483 304 €
Vlastní kapitál 1 498 639 €
Kontaktní informace
Email techmontstav@techmontstav.sk
Telefon(y) 0245944743, 0245944744
Fax(y) 0245944746
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,563,867
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 566,668
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 566,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 345,338
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,555
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,379
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 95,008
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 66,388
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,995,040
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 78,501
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,381
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,120
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 867,539
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 867,539
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 867,539
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 388,829
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 374,247
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 374,247
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,582
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 660,171
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,489
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 653,682
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,159
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,982
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,563,867
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,343,825
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,491,405
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,491,405
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,042
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 131,710
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 131,672
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 38
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 917,109
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 683,376
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 683,376
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,234
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 400
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,186
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,930
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,930
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,920,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,000,887
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 164,041
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,756,946
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,609
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069,291
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,136,714
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 161,168
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,978
D. Služby (účtová skupina 51) 3,638,817
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,937
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,886
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,303
4. Sociální náklady (527, 528) 748
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,332
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,470
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,470
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 149,693
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,088,319
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -135,827
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,024
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,184
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,887
2. Ostatní náklady (562A) 7,887
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,297
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -152,002
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17325188 TIN: 2020290767 DIČ: SK2020290767
 • Sídlo: Techmontstav, Pluhová 8, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 05.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Jung 3 320 € (50%) Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
  Jozef Pekár 3 320 € (50%) Veľké Zálužie
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   01.01.2011Nové sidlo:
   Pluhová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
   31.12.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   27.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   24.04.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   23.04.1996Zrušené sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   26.07.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   05.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej činnosti
   inžinierska činnosť
   technologické montáže chladiarenských, kuchynských a vzduchovotechnických zariadení a stavebno-montážne práce
   vykonávanie montáži a opráv plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   04.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Techmontstav spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia