Vytvořte fakturu

P. T. C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Obchodní název P. T. C.
IČO 17325633
TIN 2020293913
DIČ SK2020293913
Datum vytvoření 20 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P. T. C.
Hrachová 4
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 810 007 €
Zisk -40 250 €
Kapitál 983 958 €
Vlastní kapitál 80 715 €
Kontaktní informace
Email ptc@ptc.sk
Telefon(y) 0243191215
Fax(y) 0243191198
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 464,121
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 111,782
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 111,782
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 111,782
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 347,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,002
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 95
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,907
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 252,772
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,526
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,526
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 167,246
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,149
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,512
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,637
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,416
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 464,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,441
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,522
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,522
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 71,530
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,530
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,250
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,680
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,323
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,323
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 835
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 835
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 327,349
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 170,674
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 170,674
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,618
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,976
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,515
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 113,574
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,992
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,992
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,306
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 51,875
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,809,308
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,810,007
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,570,688
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 238,620
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 699
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,826,397
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 979,454
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,480
D. Služby (účtová skupina 51) 335,752
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 258,844
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 184,900
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,026
4. Sociální náklady (527, 528) 9,918
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,704
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,181
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,181
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135,982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,390
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 435,622
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) -4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) -4
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,110
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,680
2. Ostatní náklady (562A) 2,680
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,366
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,980
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,370
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,250
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016