Vytvořte fakturu

"CHLADENIE" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "CHLADENIE"
IČO 17325757
TIN 2020328068
DIČ SK2020328068
Datum vytvoření 20 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "CHLADENIE"
Kovorobotnícka 3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 787 143 €
Zisk 54 629 €
Kapitál 548 606 €
Vlastní kapitál 481 464 €
Kontaktní informace
Email chladenie-nd@azet.sk
webové stránky http://www.chladeniesro.sk
Telefon(y) +421243420738, +421243423285, +421243632851, +421243632852, +421243632853
Fax(y) 0243423285
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 608,262
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 82,401
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,401
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,344
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,540
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,861
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 387,063
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 387,063
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 95,783
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 95,783
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,783
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,015
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,686
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,329
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 608,262
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,093
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,945
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,945
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,887
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,887
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 461,632
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 461,632
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,629
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,169
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,320
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,320
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 70,849
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 58,401
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,401
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,826
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,561
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 821
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,240
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 787,143
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 787,143
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 542,319
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 244,824
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 714,812
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 384,442
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,792
D. Služby (účtová skupina 51) 288,709
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,644
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,780
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,041
4. Sociální náklady (527, 528) 823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,129
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,096
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,096
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,331
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,200
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,907
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,907
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,867
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,464
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,835
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,835
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,629
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :17325757 TIN: 2020328068 DIČ: SK2020328068
 • Sídlo: "CHLADENIE", Kovorobotnícka 3, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Fridrich Sill Škôlská ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40 11.07.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2015Noví spoločníci:
   Peter Nagy Brančská 3107/11 Bratislava 851 01
   11.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Albert Sill Gazdovský rad 23/20 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Nový štatutárny orgán:
   Fridrich Sill Škôlská ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40
   09.10.2009Noví spoločníci:
   Oto Bažány Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   Pavol Danihel Legionárska 7 Bratislava 831 04
   Jozef Kmeť Štefánikova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Fridrich Sill Škôlska ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Ladislav Ferenczi pobyt na území SR : Hlavná 72 Šamorín 931 01
   11.09.2001Noví spoločníci:
   Michal Polák Estónska 20 Bratislava 821 06
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Holienka Kupeckého 7 Bratislava 821 08
   Edmund Nagy Jána Stanislava 5 Bratislava 841 05
   Peter Šarmír Krajná 18080/35 Bratislava 821 04
   Miroslav Šindler Krajná 5 Bratislava 821 04
   Ján Šebák pobyt na území SR : Pomlejská cesta 457/15 Šamorín 931 01
   Karol Zacharov pobyt na území SR : Gazdovský Rad 17 Šamorín 931 01
   26.09.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, elektrospotrebičov
   renovácia náhradných dielov
   kompletovanie a výroba z náhradných dielov v odbore chladenia
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj priemyselného tovaru a elektro tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   "CHLADENIE", spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným