Vytvořte fakturu

B + B EXPORT - IMPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název B + B EXPORT - IMPORT
IČO 17325781
TIN 2020312547
DIČ SK2020312547
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B + B EXPORT - IMPORT
Pri vinohradoch 129
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 051 €
Zisk -7 539 €
Kapitál 32 673 €
Vlastní kapitál -19 419 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244883773
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,270
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,270
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,423
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,143
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 798
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,693
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 151
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,300
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,581
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,539
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,542
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 19,135
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,407
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,949
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 45
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,893
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,520
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,051
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40,911
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,476
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 23,584
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,363
C. Služby (účtová skupina 51) 9,556
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 253
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 654
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,063
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,425
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,592
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,154
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,154
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,154
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,579
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,539
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016
 • IČO :17325781 TIN: 2020312547 DIČ: SK2020312547
 • Sídlo: B + B EXPORT - IMPORT, Pri vinohradoch 129, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  René Baláž 645 Reca 925 26 02.09.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  René Baláž 2 656 € (40%) Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
  Ľubica Baláž 3 984 € (60%) Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 129 Bratislava 831 06
   09.09.2010Noví spoločníci:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   René Baláž 645 Reca 925 26 Vznik funkcie: 02.09.2010
   29.09.2007Noví spoločníci:
   Ľubica Baláž Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   06.11.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   11.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným