Vytvořte fakturu

B + B EXPORT - IMPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B + B EXPORT - IMPORT
IČO 17325781
TIN 2020312547
DIČ SK2020312547
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B + B EXPORT - IMPORT
Pri vinohradoch 129
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 802 €
Zisk -5 818 €
Kapitál 32 673 €
Vlastní kapitál -19 419 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244883773
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,333
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,333
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,333
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,591
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,459
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,459
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,320
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,309
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,309
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 11
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,812
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 842
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 970
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 484
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -764
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 33,090
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,854
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,818
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,019
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,135
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 19,135
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,884
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,272
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,789
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,802
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40,790
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,267
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 24,548
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,536
D. Služby (účtová skupina 51) 13,792
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 604
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 504
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 100
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 615
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,172
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,172
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,465
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -86
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,393
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,393
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,393
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,858
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,818
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17325781 TIN: 2020312547 DIČ: SK2020312547
 • Sídlo: B + B EXPORT - IMPORT, Pri vinohradoch 129, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01 02.09.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  René Baláž 2 656 € (40%) Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
  Ľubica Baláž 3 984 € (60%) Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 129 Bratislava 831 06
   28.08.2013Zrušené sidlo:
   Dopravná 57 Bratislava 831 06
   09.09.2010Noví spoločníci:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01 Vznik funkcie: 02.09.2010
   08.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   29.09.2007Nové sidlo:
   Dopravná 57 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Baláž Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Valentovič Alxingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   01.02.2005Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Valentovič Alxingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Fedáková 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   06.11.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   11.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   10.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Fedáková 14 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia