Vytvořte fakturu

T & M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T & M
IČO 17325803
TIN 2020350068
DIČ SK2020350068
Datum vytvoření 18 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T & M
Romanova 11
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 437 €
Zisk -297 €
Kapitál 106 589 €
Vlastní kapitál 20 302 €
Kontaktní informace
Email tam_min@netax.sk
Telefon(y) 0263812054, 0263812055, 0254654991
Mobile(y) +421904619916
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 100,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 100,174
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 100,174
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 100,174
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -2,927
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 223
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 223
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -11,160
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -14,962
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,962
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,802
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) -2,349
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ -2,349
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,359
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 719
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,640
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,202
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,202
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,005
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,999
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,852
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,853
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,475
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 286
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 286
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 81,189
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -33,753
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -33,753
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,566
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,846
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,725
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,690
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,115
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -1,031
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 49,437
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,437
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,805
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,632
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,593
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,240
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,512
D. Služby (účtová skupina 51) 14,502
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,440
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,023
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,327
4. Sociální náklady (527, 528) 90
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 125
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,912
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,862
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 844
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,183
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -181
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 663
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17325803 TIN: 2020350068 DIČ: SK2020350068
 • Sídlo: T & M, Romanova 11, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 18.12.1991
  RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 18.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Minarik 4 980 € (75%) Romanova 11 Bratislava 851 02
  RNDr. Mária Tatranská 1 660 € (25%) Turčianska 1 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 11 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 18.12.1991
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 18.12.1991
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   06.04.1993Nové sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb.
   Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností.
   Sprostredkovanie a realizácia reklamnej činnosti.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku/ umiestňovaní iných obchodných aktivít.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Obchodná činnosť - kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja mimo tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   T & M spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia