Vytvořte fakturu

ARTYPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Obchodní název ARTYPO
IČO 17325901
TIN 2020313526
DIČ SK2020313526
Datum vytvoření 26 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTYPO
Ďumbierska 1/A
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 430 €
Zisk 6 137 €
Kapitál 15 052 €
Vlastní kapitál 9 724 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254775379, 0908066741
Mobile(y) +421908066741, 0907985346, 0908066741
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,090
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,050
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 270
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 270
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 270
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,780
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,682
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,098
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 40
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,090
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,024
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,107
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,107
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 141
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,723
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,582
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,137
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,066
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 681
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 681
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,385
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 180
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,205
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,903
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,430
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,902
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,528
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,036
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,811
D. Služby (účtová skupina 51) 11,136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 118
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 180
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 180
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 791
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,394
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,955
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 167
2. Ostatní náklady (562A) 167
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -297
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,137
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016