Vytvořte fakturu

ATEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATEA
IČO 17326061
TIN 2020297466
DIČ SK2020297466
Datum vytvoření 25 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATEA
Brezová 732/17
90042
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 894 €
Zisk -175 612 €
Kontaktní informace
Email atea@stonline.sk
Telefon(y) 0262801392, 0903769095
Mobile(y) 0903769095
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,572
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,572
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,541
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,284
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 169,566
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -175,612
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,031
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,031
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,894
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 179,485
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 463
C. Služby (účtová skupina 51) 164,026
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 72
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,924
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -174,591
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -164,489
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -174,652
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -175,612
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17326061 TIN: 2020297466 DIČ: SK2020297466
 • Sídlo: ATEA, Brezová 732/17, 90042, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Mičatka Brezová 732/17 Dunajská Lužná 900 42 27.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Mičatka 6 639 € (100%) Brezová 732/17 Dunajská Lužná 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2014Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   14.06.2014Nové sidlo:
   Brezová 732/17 Dunajská Lužná 900 42
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Roman Mičatka Brezová 732/17 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mičatka Brezová 732/17 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 27.05.2014
   13.06.2014Zrušené sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Margareta Gronych Slovinec 79 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margareta Gronych Slovinec 79 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.07.1991
   15.09.2012Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Margareta Gronych Slovinec 79 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Margareta Gronych Slovinec 79 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.07.1991
   14.09.2012Zrušené sidlo:
   Sartorisova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Margaréta Gronychová Slovinec 79 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margaréta Gronychová Slovinec 79 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.07.1991
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom strojov a zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí - spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   12.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margaréta Gronychová Slovinec 79 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.07.1991
   11.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Margaréta Gronychová
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Margaréta Gronychová Slovinec 79 Bratislava 841 07
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Margaréta Gronychova Lackova 7 Bratislava
   Matij Matijevič Maslaričeva 8 Zagreb Chorvátska republika
   28.05.1997Nové sidlo:
   Sartorisova 17 Bratislava 821 08
   27.05.1997Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   24.06.1992Nové obchodné meno:
   ATEA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Margaréta Gronychova Lackova 7 Bratislava
   Matij Matijevič Maslaričeva 8 Zagreb Chorvátska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margaréta Gronychová
   23.06.1992Zrušené obchodné meno:
   ATEA CHEMIE, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, k prevádzkovaniu ktorých sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   vnútorný a zahraničný obchod predovšetkým v rámci predmetu podnikania /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a expertíznych služieb predovšetkým v oblasti predmetu podnikania
   chemické výroba a spracovávanie produktov pre výrobu a spotrebné použitie /okrem komodít na ktorú treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie chemickej výroby pre čs, a zahraničné subjekty oprávnené k tejto činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Margaréta Gronychova Lackova 7 Bratislava
   Matij Matijevič Maslaričeva 8 Zagreb Chorvátska republika
   Kvetoslav Srovnal Matouše Ulického 1 Čáslav Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.07.1991Nové obchodné meno:
   ATEA CHEMIE, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, k prevádzkovaniu ktorých sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   vnútorný a zahraničný obchod predovšetkým v rámci predmetu podnikania /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a expertíznych služieb predovšetkým v oblasti predmetu podnikania
   chemické výroba a spracovávanie produktov pre výrobu a spotrebné použitie /okrem komodít na ktorú treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie chemickej výroby pre čs, a zahraničné subjekty oprávnené k tejto činnosti
   Noví spoločníci:
   Margaréta Gronychova Lackova 7 Bratislava
   Matij Matijevič Maslaričeva 8 Zagreb Chorvátska republika
   Kvetoslav Srovnal Matouše Ulického 1 Čáslav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia