Vytvořte fakturu

MARKET SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARKET SLOVAKIA
IČO 17326125
TIN 2020292967
DIČ SK2020292967
Datum vytvoření 22 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKET SLOVAKIA
Senická 23
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 €
Zisk -960 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,697
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,697
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,697
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 737
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 80
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,022
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 70
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015