Vytvořte fakturu

UR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UR
IČO 17326486
TIN 2020931616
Datum vytvoření 24 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UR
Stachanovská 8
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 956 €
Zisk 1 578 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,139
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,326
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,326
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,326
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,774
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 784
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,990
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,139
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,283
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 698
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 698
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,198
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,198
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,578
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,276
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 441
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 441
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,835
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 921
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,904
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 196
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 471
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 146
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,956
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,956
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,956
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,787
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,386
D. Služby (účtová skupina 51) 8,386
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,438
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,743
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,669
4. Sociální náklady (527, 528) 26
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 510
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,169
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,184
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 126
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,043
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 465
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 465
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17326486 TIN: 2020931616
 • Sídlo: UR, Stachanovská 8, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava 11.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Saadi Sadek 5 312 € (40%) Stachanovská 8 Bratislava
  Ing. Fadel H. Fadl Altai 7 968 € (60%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.03.2002Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Fadel H. Fadl Altai Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fadel H. Fadl Altai Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava
   10.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak prechodný pobyt na území SR : Stachanovská 8 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom.
   Tlmočnícke služby.
   Vybavovanie pasových a colných formalít.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Propagačná a reklamná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak prechodný pobyt na území SR : Stachanovská 8 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s priemysleným a spotrebným tovarom
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   verejné stravovanie a služby cestovnej kancelárie vrátane organizovania privítania hostí na letisku, poskytovania tlmočníckych služieb a vybavovania pasových a colných formalít hostí
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobitných dohôd
   zahranično-obchodná činnosť s vylúčením položiek, na ktoré podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie od Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ibrahim Daaj Bratislavská 10 Piešťany
   Ing. Misaed Hameed Komenského 10 Dunajská Streda
   Ing. Sabahi-Y- Salman Prievozská 11 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1991Nové obchodné meno:
   UR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stachanovská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s priemysleným a spotrebným tovarom
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   verejné stravovanie a služby cestovnej kancelárie vrátane organizovania privítania hostí na letisku, poskytovania tlmočníckych služieb a vybavovania pasových a colných formalít hostí
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobitných dohôd
   zahranično-obchodná činnosť s vylúčením položiek, na ktoré podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie od Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ibrahim Daaj Bratislavská 10 Piešťany
   Ing. Misaed Hameed Komenského 10 Dunajská Streda
   Ing. Sabahi-Y- Salman Prievozská 11 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia