Vytvořte fakturu

Entropia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Entropia
IČO 17326699
TIN 2020902092
Datum vytvoření 02 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Entropia
Jégého 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 145 €
Zisk 7 286 €
Kapitál 2 595 €
Vlastní kapitál 1 392 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905399367
Mobile(y) 0905399367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,797
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,892
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,905
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,797
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,678
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,247
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,286
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,119
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,821
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,215
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 543
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,063
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,145
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,145
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,697
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,018
C. Služby (účtová skupina 51) 10,618
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,061
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,448
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,509
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 99
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 99
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,349
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,063
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17326699 TIN: 2020902092
 • Sídlo: Entropia, Jégého 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 27.01.2010
  Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 14.01.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vojtech Kubek 3 319 € (50%) Jégého 7 Bratislava 821 08
  Ing. Peter Kajan 3 320 € (50%) Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.2014Nové obchodné meno:
   Entropia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   fotografické služby
   prenájom hnuteľných vecí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.01.2014
   07.02.2014Zrušené obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.01.2010
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   17.03.2010Zrušené obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   13.02.1995Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   12.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj výpočtovej, elektronickej a elektrotechnickej techniky a systémov a sprostredkovanie výkonu inštalácie a servisu v uvedenej oblasti
   leasing v oblasti elektroniky a elektrotechniky
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja výpočtovej techniky a systémov, elektroniky a elektrotechniky
   reklamná, propagačná, akvizičná činnosť a prieskum trhu
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia