Vytvořte fakturu

Indila - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název Indila
IČO 17326796
Datum vytvoření 29 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Indila
Kresánkova 7A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 253 587 €
Zisk 3 020 €
Kapitál 276 635 €
Vlastní kapitál 184 352 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911342682, +421903342682, +421948266872, +421948478254
Fax(y) 0252494064
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 246,034
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 246,034
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,952
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,952
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 189,529
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 189,529
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,529
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,553
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,543
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 246,034
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,419
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,419
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 140,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,142
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,142
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,444
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,444
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,020
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,009
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,991
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,944
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,944
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,400
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,647
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,018
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 251,894
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 253,587
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 196,711
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,528
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,348
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244,875
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 85,972
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,021
D. Služby (účtová skupina 51) 136,352
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 455
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,500
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,500
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,575
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,712
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,894
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1,693
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) -1,705
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) -1,705
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,004
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 180
2. Ostatní náklady (562A) 180
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) -12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,836
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,697
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,015
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 995
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 995
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,020
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016