Vytvořte fakturu

" T O K " - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název " T O K "
IČO 17326991
TIN 2020332303
DIČ SK2020332303
Datum vytvoření 06 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo " T O K "
Račianska 92
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 182 046 €
Zisk 1 466 €
Kapitál 644 293 €
Vlastní kapitál 559 272 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244453481, 0244453485, 0244459173, 0244632596, 0948045762
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 303,463
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 303,463
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,808
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 332,896
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,141
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,255
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 312,060
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 636,359
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 562,046
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 19,918
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 19,918
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,924
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 537,738
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,466
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,313
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 932
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 73,381
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,820
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 23,542
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,019
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 182,046
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 179,696
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,350
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 178,573
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,296
C. Služby (účtová skupina 51) 97,884
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,488
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,477
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,440
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,988
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,473
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,516
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 21
X. Úrokové výnosy (662) 21
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 699
M. Úrokové náklady (562) 305
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 394
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -678
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,795
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,329
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,466
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016