Vytvořte fakturu

VIEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIEMA
IČO 17327199
TIN 2020324922
DIČ SK2020324922
Datum vytvoření 22 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIEMA
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 962 €
Zisk -3 367 €
Kapitál 23 427 €
Vlastní kapitál 14 009 €
Kontaktní informace
Email postavimdom@gmail.com
Telefon(y) 0903706886
Mobile(y) 0903706886
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,377
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,779
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,598
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,377
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,483
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,587
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,624
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,367
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,894
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,894
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,237
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 818
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,545
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 294
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 116,962
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 116,037
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 925
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 119,099
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,585
C. Služby (účtová skupina 51) 81,696
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,968
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 925
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 925
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,137
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 756
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 270
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 270
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -270
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,407
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,367
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17327199 TIN: 2020324922 DIČ: SK2020324922
 • Sídlo: VIEMA, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava 07.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Mezei 6 640 € (100%) Rozvodná 5 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   21.11.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   20.11.2003Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výškových prác, výškové práce, čistenie a upratovanie
   stavebný dozor
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava
   07.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava
   06.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   25.05.1993Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, občianskych, bytových stavieb
   staviteľ
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   24.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác, rekonštrukcií a opráv
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   konzultácie, poradenstvo a technicko-ekonomické rozbory v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová - zástupca riaditeľa Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová - riaditeľ Švabinského 14 Bratislava
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   VIEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác, rekonštrukcií a opráv
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   konzultácie, poradenstvo a technicko-ekonomické rozbory v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Noví spoločníci:
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová - zástupca riaditeľa Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová - riaditeľ Švabinského 14 Bratislava