Vytvořte fakturu

ALS COLOUR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název ALS COLOUR
IČO 17327385
TIN 2020328123
DIČ SK2020328123
Datum vytvoření 27 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALS COLOUR
Kragujevská 12
01001
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 266 677 €
Zisk -14 553 €
Kapitál 101 934 €
Vlastní kapitál -98 075 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424260126, 0424260196, 0574885480, 0424260116, 0424260197, 0574885482
Fax(y) 0574885482, 0424260116
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,029
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,029
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,029
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,164
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,408
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,046
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 978
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,193
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -112,628
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,706
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,489
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,365
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -120,635
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,553
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,821
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,261
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 130,519
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 95,174
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,817
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,425
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,103
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,424
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,348
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,269
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 266,677
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 250,751
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,682
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 244
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 276,807
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 190,653
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,028
C. Služby (účtová skupina 51) 25,803
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,541
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 735
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,497
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -32
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,582
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,130
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,949
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,463
M. Úrokové náklady (562) 2,913
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 542
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,463
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,593
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,553
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016