Vytvořte fakturu

MERCATOR DMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERCATOR DMS
IČO 17327547
TIN 2020293176
DIČ SK2020293176
Datum vytvoření 02 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERCATOR DMS
Jasovská ulica 3/a
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 987 201 €
Zisk 20 400 €
Kapitál 340 558 €
Vlastní kapitál 230 837 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263532160, 0905473312, 0263532159
Mobile(y) +421905473312
Fax(y) 0263532160
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 451,027
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 131,711
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 131,711
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 54,994
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,717
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 317,160
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 123,060
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 123,060
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 192,113
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 190,612
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,612
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 137
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,364
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,987
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,987
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,156
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,156
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,027
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 243,737
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,567
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,567
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 214,798
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 214,798
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,400
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,158
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 801
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 801
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 142,959
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,620
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,620
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,131
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,525
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,010
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,574
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,583
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,583
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,815
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,132
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 986,829
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 987,201
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 956,776
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,054
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,772
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 669,190
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,595
D. Služby (účtová skupina 51) 103,882
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 147,612
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 104,941
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,619
4. Sociální náklady (527, 528) 3,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,726
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,296
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,296
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,209
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,429
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 199,163
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,216
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,332
2. Ostatní náklady (562A) 1,332
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 800
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,084
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,210
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,819
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,819
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,400
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17327547 TIN: 2020293176 DIČ: SK2020293176
 • Sídlo: MERCATOR DMS, Jasovská ulica 3/a, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01 02.09.1991
  Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07 02.09.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Šilon 1 238 € (17.8%) Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01
  Ing. Štefan Šilon 2 950 € (42.3%) Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07
  Mgr. Žofia Brezinová 2 784 € (39.9%) Mamateyova 30/1504 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.11.2011Noví spoločníci:
   Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07
   Mgr. Žofia Brezinová Mamateyova 30/1504 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01 Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 02.09.1991
   23.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.04.1996
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.09.1991
   20.10.2004Nové sidlo:
   Jasovská ulica 3/a Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov v rozsahu voľnej živnosti, bez služieb
   19.10.2004Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   17.04.2003Nové predmety činnosti:
   montáž nábytku z hotových dielov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.04.1996
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.09.1991
   16.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   23.07.1998Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   17.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba výrobkov z dreva okrem stolárstva
   prenájom strojov a prístrojov
   leasing spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   16.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, zameraná najmä na elektroniku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, ovocie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, zameraná najmä na elektroniku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, ovocie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti zameraná najmä na elektroniíku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny a ovocie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.09.1991Nové obchodné meno:
   MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti zameraná najmä na elektroniíku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny a ovocie.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia