Vytvořte fakturu

L.S. Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L.S. Trading
Stav Zničeno
IČO 17327563
TIN 2020900277
DIČ SK2020900277
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.S. Trading
Ľ. Fullu 5
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 67 436 €
Zisk -14 636 €
Kapitál 105 558 €
Vlastní kapitál 5 257 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 94,381
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,789
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,789
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,540
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,249
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,525
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,485
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,126
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62,359
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 67
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 67
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,381
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,413
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,413
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -63,544
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,595
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -132,139
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,636
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 842
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 842
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 102,918
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,420
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,420
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,175
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,718
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,417
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 188
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,436
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,145
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 291
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,072
D. Služby (účtová skupina 51) 4,706
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,362
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,733
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,629
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46,997
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,007
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,636
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,439
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,636
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17327563 TIN: 2020900277 DIČ: SK2020900277
 • Sídlo: L.S. Trading, Ľ. Fullu 5, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2015Zrušené obchodné meno:
   L.S. Trading, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   prenájom strojov a prístrojov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a chatovej osade triedy 3, campingoch triedy 3 a 4
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
   prenájom dopravných prostriedkov
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bobák Športová 690 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 22.01.2003
   27.05.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov
   30.07.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
   22.06.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   prenájom strojov a prístrojov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a chatovej osade triedy 3, campingoch triedy 3 a 4
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu
   21.06.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne, vrátane sprostredkovania športovcov, umelcov, umeleckých programov a činností všetkých druhov a žánrov, turistiky, cestovného ruchu a poľovníctva;
   nákup a predaj, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente: potraviny, drogistický tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika, satelitná a výpočtová technika všetkých druhov, izolačný, stavebný a keramický materiál, nerastné suroviny, nové a ojazdené motorové vozidlá, náhradné súčiastky a komponenty, živé zvieratá vrátane koní, športových, turistických, vychádzkových a pracovných, s výnimkou tovarových fondov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje súhlas FMZO;
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemnských a zahraničných partnerov, ako aj pre exportované a importované tovarové fondy;
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu;
   reštaturačná a hotelová činnosť
   15.04.2003Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Robert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bobák Športová 690 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 22.01.2003
   14.04.2003Zrušené sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Buchta Záhumenská 66 Záhorská Bystrica Skončenie funkcie: 22.01.2003
   09.06.1992Noví spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Buchta Záhumenská 66 Záhorská Bystrica Skončenie funkcie: 22.01.2003
   08.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   L.S. Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne, vrátane sprostredkovania športovcov, umelcov, umeleckých programov a činností všetkých druhov a žánrov, turistiky, cestovného ruchu a poľovníctva;
   nákup a predaj, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente: potraviny, drogistický tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika, satelitná a výpočtová technika všetkých druhov, izolačný, stavebný a keramický materiál, nerastné suroviny, nové a ojazdené motorové vozidlá, náhradné súčiastky a komponenty, živé zvieratá vrátane koní, športových, turistických, vychádzkových a pracovných, s výnimkou tovarových fondov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje súhlas FMZO;
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemnských a zahraničných partnerov, ako aj pre exportované a importované tovarové fondy;
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu;
   reštaturačná a hotelová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia